IBADAH PERAYAAN PASKAH DAN KENAIKAN 2023
PAIMPULUAN NE TONSEA (PNT)
Klub Eksekutif Persada
Sabtu, 27 Mei 2023

----------------------------------------------------
A. PEMBUKAAN

Ucapan selamat datang oleh MC:
Soraya Togas

----------------------------------------------------
B. IBADAH

Worship:
Leader - Vina Pusung


Lagu Pembuka:


"Opo Wananatase"

Opo wana natas'se
Tembone se mengale-ngale
Tembone se mengale-ngale
Pakatuan pakalawiren

Kuramo kalalei ulangit
Tentumo kalalei untana
Kuramo kalalei untana
Tentumo kalalei ta in tou

Nikita in tou karia
Enimpa susuat uman
Enimpa susuat uman karia
Wia si Opo wananatas

Si Opo wana natas
Sia si matau ampeleng
Sia si matau ampeleng
Mamuali wia mbawoin tana

Doa Pembukaan:
Pdt. Aletha MailangkayKesaksian Pujian:
WL & Singer


"Besarkan nama Tuhan"

Besarkan nama Tuhan pujilah Dia
KemurahanNya besar tiada terkira
Aku tak dapat balas betapa besar kasihNya
Oh besarkanlah namaNya

Reff:
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa
Tuhan yang menolong hidupku
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa
Jiwaku ditebus olehNya

"Allah kita heran dan besar"

Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah
Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah
Allah yang heranlah,

Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah
Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah
Allah yang heranlah,
Allah kita heran

Fragmen Paskah:

Penderitaan & Kematian:
Bernhard Tangkere
 

Kebangkitan Kristus:
Helly Siwu

Kenaikan Yesus Kristus:
Max Monintja

Kesaksian Pujian:
Panitia Paskah

"Jaoh-jaoh Tuhan so Pilih"

Jao-jao TUHAN so pilih pa torang 
Kong pangge pa torang samua 
YESUS mo pake torang pe hidop 
Bagi kemuliaan namaNya 

Kase tu hidop kudus pa TUHAN 
Kong bajalang baku iko depe mau 
TUHAN mo beking torang sama deng DIA 
Hidup kudus tak bercela 

Reff : 
Mari jo torang samua 
Darang ba dekat ba dekat deng DIA  
Cari Yesus torang ada kedamaian 
Cari YESUS torang ada sukacita 
Cari YESUS torang ada ke'slamatan 
YESUS beserta selamanya

 

PELAYANAN FIRMAN TUHAN

Kolaborasi Pujian:
Prof. DR. Tjut Deviana Daudsjah & Kolintang Limeka

Firman Tuhan:

1. Pdt. Alex Maukar

2. Pdt. Sandra Polii


3. Pdt. Arnold Bolung

Kesaksian Pujian:
WL & Singer


KJ 35: 1&3. "Tercurah darah Tuhanku"

1. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.

3. Ya Anak domba, darahMu tak hilang kuasanya,
sehingga s'lamat umatMu dan suci s'lamanya,
dan suci s'lamanya, dan suci s'lamanya,
sehingga s'lamat umatMu dan suci s'lamanya.

Persembahan

Lagu Persembahan:
WL dan Singer

KJ 393: 1&2. "Tuhan Betapa Banyaknya"

1. Tuhan, betapa banyaknya
Berkat yang Kauberi,
Teristimewa rahmatMu
Dan hidup abadi

Reff:
T'rima kasih, ya Tuhanku
Atas keselamatanku
Padaku telah Kauberi
Hidup bahagia abadi

2. Sanak saudara dan teman
Kaub'ri kepadaku
Berkat terindah ialah
'Ku jadi anakMu.

Doa Persembahan & Doa Syafaat:
Pdt. Herman Rumbayan

Lagu Penutup Ibadah:
WL dan Singer

"Terima Kasih Tuhan"

Terima kasih Tuhan
Untuk kasih setiaMu
Yang kualami dalam hidupku
Terima kasih Yesus
Untuk kebaikanMu
Sepanjang hidupku

Reff:
Terima kasih Yesusku
Buat anugerah yang kau beri
Sbab hari ini
Tuhan adakan syukur bagiMu

Doa Berkat:
Seluruh Hamba Tuhan

Lagu Penutup:
Semua Jemaat

"Bapa Trima kasih"

Bapa trima kasih
Bapa trima kasih
Bapa di dalam Surga
Ku bertrima kasih, Amin

----------------------------------------------------
C. PERAYAAN

Pujian:
Oleh Seluruh Audiens

Mars Tonsea "MEIIMO KITA MAWADI WADI"

MEIMO KITA MAWADI WADI
MAKUWE BERKAT
WIA SI OPO EMPUNG
MENA SORGA
PEKATUAN, PEKALAWIDEN
WAYATA TOU MATUARI
SATORO KITA MALEO-LEOSAN
IDOU DOU UNG KALEWOAN
TUA WO SE RINTE
WEWENE WO TUAMA
MALELOWA WITU LALAN KENDIS
RUMAJING RAJING TUMIDO TIDO
WITU PENGAJARAN
KABODOKAN SAWO DAI MAKAELEK
SLAMAT SLAMAT SURGA

Pujian:
Bpk. Lodewijk Pusung

1. Laporan Ketua Panitia:
Ibu Debby Ticoalu

2. Sambutan Ketua Umum:
Bpk. Aldrin Mongan

3. Sambutan & Pesan Paskah Perwakilan Penasehat PNT:
Ibu Linda Lubis/ Ibu Jeanette G

4. Sambutan & Pesan Paskah Perwakilan Pembina PNT:
Bpk. Jorry Koloay

5. Sambutan mewakili Pemerintah Sulawesi Utara:
Kepala Kantor Penghubung di Jakarta:

Bpk. Christian Singal

Doa Makan:
Bpk. Janny Kirojan

Makan Bersama

----------------------------------------------------
D. HIBURAN

Performance / Pengisi Acara:

Sandra Lintang

Soraya Togas

Reagen

Musik Bambu

Kolintang Limeka

Kabasaran

Fun Games:

1. Penampilan pembaca palakat (fun games, bukan pertandingan)

2. Lomba tarik tambang

4. Lomba joged couple dengan jeruk di testa/ jidat

5. Lomba dansa couple terbaik

6. Lomba kupas kelapa (mawanut)

7. Lomba kasih maso paku kedalam botol yang diikat ditali dipinggang

Penyerahan Hadiah untuk seluruh kegiatan fun games

Hiburan - Doorprize

Poloneis, Katrili diiringi Musik Bambu

Poco-poco

Closing Performance:
Panitia

"Alangkah Bahagianya" (bahasa Tonsea)

----------------------------------------------------

Terima kasih

Tuhan Yesus Memberkati